Biz Kimiz

Biz Alevi – Bektaşi inancını yaşama azminde olan canlarız.

Biz Hak Muhammed Ali yolunda olanlarız.

Biz Aliyel Murteza, Hasan-ı Mucteba, Hüseyin-i Kerbala için göz yaşı dökenleriz.

Biz Hacı Bektaş yolunun talipleriyiz.

Biz Alevileriz

Biz Bektaşileriz.